Wednesday, September 3, 2014

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Cắt từng lớp tóc trong ót để tạo đường cong cúp vô của tóc. Xả sạch tóc , sấy chừa lại khoảng 30% độ ẩm. Xịt dung dịch chống quéo ngọn lên ngọn tóc để gác canh ngọn tóc không bị quéo hoặc vảnh. Sản phẩm mới rất công hiệu trong quá trình duỗi , uốn.Chia tóc thành 4 phần , bôi thuốc từ gáy lên cách da đầu 1.5 cm , dùng ống cuốn ngọn tóc cúp vô gáy. Sau khi vô thuốc hoàn tất , dùng lược chải sát da đầu và tán thuốc thật đều ở phần chân tóc. Tránh để đọng thuốc sẽ tạo ngấn và đứt tóc ở phần đỉnh đầu. Thời gian lưu thuốc

Tóc yếu , hư tổn             : 10-15 phút
Tóc trung bình               : 15-20 phút
Tóc khỏe                      : 20-30 phút

LƯU Ý:

Duỗi phồng hoặc cúp độ giãn nở của tóc 60-70% là đạt vì để độ giãn nở 100% tóc sẽ thẳng tuyệt đối. Nên thẩm tra tóc luôn luôn , khi tóc đã giãn 60-70% nên xịt pH 5.5 để thăng bằng cho tóc không bị khô sơ. Sau đó tháo ống xả sạch. Sản phẩm giúp tóc không bị khô sơ khi uốn , duỗi , nhuộm. Sau khi xả sạch , sấy khô , xịt dung dịch dual chống nhiệt lên tóc. Ưu tiên nhằm ở phần ngọn tóc. Tiến hành kẹp tóc , đối với duỗi phồng khi kẹp thẳng và khi đến phần ngọn tóc uốn kẹp cúp vô gáy , sẽ tạo độ cong cúp vô.

DẬP TÓC:

Nên xịt dung dịch chống quéo ngọn lên ngọn tóc và cũng chia tóc ra 4 phần và dùng ống cuốn , uốn cúp vô gáy như phần vô thuốc số 1.Lưu thuốc khoảng 15-20 phút , xịt pH 5.5 để thăng bằng. Tháo ống cuốn và tiến hành xả tóc bằng dầu xả. Lau khô , sấy nhẹ. Xịt dual chống nhiệt lên tóc và kẹp tóc cúp vô gáy để tạo nếp cúp cho tóc. Như vậy ta đã có mái tóc duỗi cúp phồng dập dềnh , thiên nhiên , và óng ả.

Tham khảo : kiểu tóc hot | Kiểu tóc búi đẹp